Οικονομικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών για το έτος 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 332(18-11-2022)ΜΕ ΑΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΚΑΧ – ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 280(23-9-2022)ΜΕ ΑΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ