Αιτήσεις Ύδρευσης

Υ1 ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Υ2 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Υ3 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΤΗΤΗ ΣΤΟΝ ΕΝΟΙΚΟ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Υ4 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Υ5 ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Υ6 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ
Υ7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ
Υ8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Υ9 ΟΛΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αιτήσεις Αποχέτευσης

Α1 ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ