Κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και ανακήρυξης αναδόχου, η ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών προχωρά στην αντικατάσταση 12.500 παλαιών υδρομέτρων με ψηφιακά υδρόμετρα νέας τεχνολογίας, που θα καταγράφουν την κατανάλωση του νερού ασύρματα σε κεντρικό υπολογιστή. Η αντικατάσταση των υδρομέτρων θα πραγματοποιηθεί στις Δ.Ε. Άμφισσας, Γαλαξιδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας.

Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η ανθρώπινη παρέμβαση, οι λογαριασμοί θα εκδίδονται χωρίς καθυστέρηση και οι μετρήσεις θα είναι απόλυτα αξιόπιστες. Η αντικατάσταση γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση του καταναλωτή, καθώς η σχετική δαπάνη καλύπτεται από το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2265079197, 2265079198 και 2265079183

Αντικατάσταση υδρομέτρων 17.11.2022.docx