Ανακοίνωση σχετικά με την εξόφληση των λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.

Αξιότιμοι συμπολίτες,

σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών, στους λογαριασμούς ύδρευσης της Δ.Ε. Άμφισσας που έληξαν την 30η/06/2018, δίδεται παράταση για την εξόφλησή τους χωρίς προσαυξήσεις μέχρι την Παρασκευή, 20/7/2018, με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να συναλλάσσονται με την Δ.Ε.Υ.Α. μέσω του διατραπεζικού συστήματος Δ.ΙΑ.Σ., αλλά αυτό θα έχει επιτευχθεί από την αμέσως επόμενη σειρά λογαριασμών.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών
Διονύσιος Μπουλούτας