Σας ενημερώνουμε ότι το δίκτυο μεταφοράς του νερού στην δεξαμενή της Ιτέας έχει υποστεί βλάβη. Τα αρμόδια συνεργεία της Επιχείρησής μας καταβάλουν προσπάθειες να εντοπίσουν το σημείο της βλάβης και να την αποκαταστήσουν. Παρακαλούμε να γίνεται συνετή χρήση του νερού από τους δημότες στην Δ.Κ. Ιτέας προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην υδροδότηση έως την αποκατάσταση της βλάβης.