Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 29 Αυγούστου 2019 στις περιοχές  από το Κάστρο έως τα Κολοβατιανά στην Άμφισσα, θα υπάρξει διακοπή νερού για 2 ώρες περίπου λόγω σοβαρής βλάβης που προέκυψε.Το τεχνικό προσωπικό βρίσκεται ήδη στο σημείο προς αποκατάσταση αυτής.