Εξαιτίας βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης στην συνοικία  ”Κολοβατιανά” στην Δημοτική Ενότητα της Άμφισσας θα υπάρξει δίωρη διακοπή στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής.