Στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Ιτέας, την Δευτέρα 31 Αυγούστου και κατά τις ώρες 08:30 – 13:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση της Δ.Κ. Ιτέας προκειμένου να αντικατασταθεί ο κεντρικός αγωγός σύνδεσης του δικτύου με την δεξαμενή.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.