Εξαιτίας νέας βλάβης σε αγωγό του δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα της Ιτέας, θα υπάρξει διακοπή στην υδροδότηση του οικισμού. Τα συνεργεία μας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάστασή της. Θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση για τη εξέλιξη της βλάβης.