Εξαιτίας βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης στην συμβολή των οδών Καποδιστρίου & Ηρώων στην Κοινότητα της Ιτέας θα υπάρξει δίωρη διακοπή στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής.