Εξαιτίας βλάβης σε αγωγό του δικτύου στην Κοινότητα της Ιτέας, θα υπάρξει διακοπή στην υδροδότηση του οικισμού. Τα συνεργεία μας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάστασή της, η οποία θεωρούμε ότι θα επιτευχθεί στις επόμενες 2 ώρες.