Εξαιτίας βλάβης σε αγωγό του δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα της Ιτέας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, θα υπάρξει διακοπή στην υδροδότηση του οικισμού. Τα συνεργεία μας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάστασή της.