Στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Ιτέας, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και κατά τις ώρες 08:30 – 13:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση της Κοινότητας της Ιτέας προκειμένου να αντικατασταθεί ο κεντρικός αγωγός σύνδεσης του δικτύου με την δεξαμενή.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.