Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 12 Αυγούστου 2019 στην περιοχή Πέντε Όρια, θα υπάρξει διακοπή νερού λόγω σοβαρής βλάβης που προέκυψε.Το τεχνικό προσωπικό βρίσκεται ήδη στο σημείο προς αποκατάσταση αυτής.