Λόγω βλάβης που έχει προκληθεί στο δίκτυο ύδρευσης, υπάρχει πιθανότητα διακοπής της υδροδότησης στις εν λόγω περιοχές . Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών, καθώς τα συνεργεία της Επιχείρησης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.