ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υπερκατανάλωση και αλόγιστη χρήση νερού έχουν ως αποτέλεσμα τις τελευταίες μέρες να παρατηρηθούν σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση οικισμών κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες. Εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας του Χειμώνα και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτή την περίοδο, παρατηρείται χαμηλή στάθμη των δεξαμενών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στην παροχή πόσιμου ύδατος.

Επειδή ο κίνδυνος λειψυδρίας είναι έντονος και δεδομένου ότι θέλουμε να ανταποκριθούμε στην ομαλή υδροδότηση όλων των οικισμών μας, θα πρέπει να μειώσουμε στο ελάχιστο δυνατό την κατανάλωση νερού και να το χρησιμοποιούμε για οικιακή χρήση αποκλειστικά και μόνο.

Με την παρούσα ανακοίνωση, απευθύνουμε έκκληση προς τους πολίτες του Δήμου Δελφών, ώστε να περιοριστεί άμεσα η σπατάλη και η αλόγιστη χρήση του νερού. Η χρήση του σε ποτίσματα κήπων ή άλλων καλλιεργειών από το δίκτυο ύδρευσης, το πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων κλπ, είναι απαραίτητο να περιοριστούν στο ελάχιστο.

ΑΡΧΕΙΟ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ