Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης – Αναλύσεις για ραδιενεργές ουσίες

Για τον έλεγχο των παραμέτρων της ραδιενέργειας εφαρμόζεται η ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016.

Η ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών στα πλαίσια των ελέγχων για ραδιενεργές ουσίες πραγματοποιεί σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια τις αναλύσεις του παρακάτω πίνακα σε κάθε δείγμα νερού σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016).

Πίνακας : Παράμετροι για Ραδιενεργές Ουσίες

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
1 Ακτινοβολία Α & Β
2 Ουράνιο 234
3 Ουράνιο 238

Οι υπερβάσεις αξιολογούνται από την ΕΕΑΕ. Σε περίπτωση που απαιτείται η λήψη διορθωτικών μέτρων, τα μέτρα αυτά αξιολογούνται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΦΕΚ 241Β/9-2-2016

2024:

ΒΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑ ΑΜΦΙΣΣΑ 30-5-2024

ΒΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑ ΑΜΦΙΣΣΑ ΟΥΡΑΝΙΟ 30-5-2024

ΒΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 30-5-2024

ΒΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟ 30-5-2024

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΕΛΙΟ ΚΙΡΡΑΣ 30-5-2024

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΕΛΙΟ ΚΙΡΡΑΣ ΟΥΡΑΝΙΟ 30-5-2024

Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΙΤΕΑΣ 30-5-2024

Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΙΤΕΑΣ ΟΥΡΑΝΙΟ 30-5-2024

ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP ΔΕΣΦΙΝΑΣ 30-5-2024

ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΟΥΡΑΝΙΟ 30-5-2024

 

2021:

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΡΔ 21-9-2021

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ ΡΔ 21-9-2021

ΔΕΛΦΟΙ ΡΔ 23-6-2021

ΓΡΑΒΙΑ ΡΔ 18-05-21

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΡΔ 18-05-21

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΡΔ 18-05-21

ΑΜΦΙΣΣΑ 20-4-2021

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 20-4-2021

ΔΕΣΦΙΝΑ 20-4-2021

ΙΤΕΑ 20-4-2021

ΚΙΡΡΑ 20-4-2021

2019:

ΑΜΦΙΣΣΑ ΡΔ 20-5-2019

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΡΔ 20-5-2019
ΔΕΛΦΟΙ 01 ΡΔ 20-5-2019
ΔΕΛΦΟΙ 02 ΡΔ 20-5-2019
ΔΕΣΦΙΝΑ ΡΔ 20-5-2019
ΙΤΕΑ ΡΔ 20-5-2019
ΚΙΡΡΑ ΡΔ 20-5-2019
ΧΡΙΣΣΟ ΡΔ 20-5-2019
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 25-06-2019
ΓΡΑΒΙΑ ΡΔ 25-06-2019
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΡΔ 25-06-2019