ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Σε απάντηση διαφόρων ανώνυμων δημοσιευμάτων και γενικότερων παραφιλολογιών, που άλλοτε αποσπασματικά και άλλοτε οργανωμένα διακινούνται το τελευταίο διάστημα, θα θέλαμε υπεύθυνα και για μια ακόμη φορά να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου μας αποτελεί έναν απολύτως «υγιή» οικονομικά Οργανισμό, ο οποίος μέσα στο διάστημα του 1,5 έτους λειτουργίας του έχει καταφέρει να οργανώσει και να εξορθολογίσει αρκετές από τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, με βασικό σημείο αναφοράς την έγκαιρη και έγκυρη πλέον καταγραφή των καταναλώσεων ύδατος, αξιοποιώντας σύγχρονα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, που δίνουν τη δυνατότητα της χωρικής αποτύπωσης των υδρομέτρων του Δήμου μας.

Η έγκαιρη καταγραφή των καταναλώσεων εξασφαλίζει την επίτευξη ομαλής εισπραξιμότητας στα Ταμεία της Επιχείρησης, χωρίς να δημιουργούνται μακροχρόνιες υποχρεώσεις στην εξόφληση προμηθευτών-αναδόχων της Επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, και αναμένοντας τον επίσημο ισολογισμό της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών για το έτος 2018, μπορούμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι το Ταμείο της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών την 31η -12-2018 ήταν θετικό, έχοντας ταυτόχρονα εξοφλήσει το σύνολο σχεδόν των υποχρεώσεων σε προμηθευτές και αναδόχους υπηρεσιών της Επιχείρησης.

Όλο αυτό το διάστημα, η Επιχείρηση έχει καταφέρει να δώσει άμεσα λύσεις σε καθημερινά ή/και χρόνια προβλήματα που ανακύπτουν, έχοντας οργανώσει και εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες της. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έχει καταφέρει να εντάξει σε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) σημαντικα έργα (ΕΕΛ Άμφισσας, Διυλιστήριο, Τηλεμετρία Δικτύου) που θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των δημοτών μας.

Οι όποιες οικονομικές διαφορές έχουν αναφερθεί μεταξύ της ΔΕΥΑ και του Δήμου αφορούν αποκλειστικά στο πρώτο διάστημα λειτουργίας της Επιχείρησης, όπου δεν υπήρχε η απαραίτητη ρευστότητα της πρώτης και ήταν αναγκαία η λήψη της συγκεκριμένης εσωτερικής ρύθμισης μεταξύ των δύο νομικών προσώπων, όπου το ένα αποτελεί συνέχεια του άλλου και σε κάθε περίπτωση αναπόσπαστο τμήμα του. Ενημερωτικά, το εν λόγω ποσό αφορά στην απόδοση οφειλών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για το διάστημα 01 Φεβρουαρίου έως 31 Οκτωβρίου 2018 και είναι της τάξεως των 400.000,00€. Η οικονομική αυτή ενίσχυση της Επιχείρησης έγινε με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ήταν αυτονόητη έως την πλήρη αυτάρκεια και αυτονομία της.  Έχουν ληφθεί, άλλωστε, οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών και Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑ) που περιγράφουν επακριβώς τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία θα τελεσφορήσει με την ολοκλήρωση της απογραφής και τη μεταφορά των Παγίων στη νεοσύστατη επιχείρηση.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών

Αθανάσιος Ηλ. Παναγιωτόπουλος

Δήμαρχος Δελφών