ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ για το έτος 2019

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 12-09-2019

ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ 12-09-2019

ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ 12-09-2019

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΑΙΟΛΙΔΑ 23-7-2019

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP 23-7-2019

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΤΑΒΕΡΝΑ PORTO 23-04-2019

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑ 23-04-2019

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΤΑΒΕΡΝΑ 23-04-2019

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 20-02-2019

ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ 20-02-2019