ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ για το έτος 2019

ΔΕΣΦΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 23-7-2019

ΔΕΣΦΙΝΑ ΠΟΤΑΜΟΙ 23-7-2019

ΔΕΣΦΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 23-04-2019

ΔΕΣΦΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 20-3-2019

ΔΕΣΦΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 23-01-2019