ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ για το έτος 2019

ΙΤΕΑ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 17-12-19

ΙΤΕΑ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 17-12-19

ΙΤΕΑ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ 24-10-2019 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΚΙΡΡΑ 24-10-2019 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΡΙΤΑΙΑ 12-09-2019 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΙΤΕΑ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 23-7-2019

ΙΤΕΑ ΚΑΦΕ POCO 23-7-2019

ΚΙΡΡΑ 23-7-2019

ΚΙΡΡΑ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ 20-3-2019

ΙΤΕΑ Ι.Ν. ΜΕΤ. ΣΩΤ. 20-3-2019

ΙΤΕΑ 20-02-2019

ΤΡΙΤΑΙΑ 20-02-2019

ΙΤΕΑ Ι.Ν. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 23-01-2019