Διακοπή νερού στην Κοινότητα της Άμφισσας 23.1.2023