Διακοπή νερού στην Κοινότητα της Άμφισσας 21.02.2023