Λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στην δεξαμενή στην περιοχή του κάστρου στην Άμφισσα, οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών θα προχωρήσουν σε προσωρινή διακοπή της υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής πόλης (όπως ορίζεται από την Λεωφ. Σαλώνων, από τις 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.). Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών.