ΛΟΓΩ ΕΚΤΚΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 9 : 30 π.μ. ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 13:30μμ.. ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ.