Λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο υδροδότησης στην περιοχή της Κίρρας, οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών θα προχωρήσουν σε προσωρινή διακοπή της υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή.  Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών.