ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Σωτηρόπουλος Σωτήριος – Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Σολτάτος Ανδρέας – Πολίτης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Αγαπητός Χαρίλαος – Αντιδήμαρχος
 • Γρίβας Ευθύμιος – Αντιδήμαρχος
 • Καλυβιώτη Αικατερίνη-Ευγενία – Εντ. Δημοτική Σύμβουλος
 • Ανδρεοπούλου Μαρία – Δημοτική Σύμβουλος
 • Παναγιώτης Μέγκος – Δημοτικός Σύμβουλος
 • Καπαρέλη-Χαρίτου Γεωργία – Πολίτης
 • Μαντζώρος Ευστάθιος – Αντιδήμαρχος
 • Τσιπούρας Νικόλαος – Εκπρόσωπος Εργαζομένων
 • Τζαμτζή Αγγελική – Εκπρόσωπος ΤΕΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Κούσουλας Ευάγγελος – Αντιδήμαρχος
 • Δημητρέλος Ηλίας – Πολίτης
 • Μανανάς Ιωάννης- Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος
 • Ζαχαρόπουλος Ανδρέας – Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος
 • Σεγκούνη Χρύσα – Αντιδήμαρχος
 • Τσονάκας Αθανάσιος. – Δημοτικός Σύμβουλος
 • Μπάκας Δημήτριος – Δημοτικός Σύμβουλος
 • Βαΐνου Παγώνα – Πολίτης
 • Λουπάκος Νικόλαος – Αντιδήμαρχος
 • Τριάντης Παναγιώτης – Εκπρόσωπος Εργαζομένων
 • Τσαμαντάνης Χρήστος – Εκπρόσωπος ΤΕΕ

Αρχεία
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΑΔΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 172(23-9-2019)ΜΕ ΑΔΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ