ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΒΡΥΣΗ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 27-10-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 27-8-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΔΕΥΑ 27-8-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΚ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27-8-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΤΚ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ 27-8-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27-8-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ 27-8-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 27-8-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7-7-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7-7-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΔΕΥΑ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 20-06-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ 20-06-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 20-06-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ 20-6-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑ Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 29-4-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 29-4-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 31-3-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΔΡΟΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 31-3-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 31-3-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 31-3-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΚ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31-3-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΚ ΕΛΑΙΩΝΑ 31-3-2020

ΑΜΦΙΣΣΑ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΔΕΥΑ 24-3-2020

Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑ 26-2-20

Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 26-2-20

Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. 28-1-2020

Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 28-1-2020