ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΑΜΦΙΣΣΑ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ¨ΠΑΠΑΓΑΛΟ¨ ΑΜΦΙΣΣΑ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΑΦΕ ¨ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ¨ ΑΜΦΙΣΣΑ 23-6-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΔΕΥΑ ΑΜΦΙΣΣΑ 23-6-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 24-5-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ¨ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ¨ ΑΜΦΙΣΣΑ 24-5-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 21-4-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 24-3-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑ ΑΜΦΙΣΣΑ 24-3-21

ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 2-2021

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-2021

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2-2021

ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Ε.Υ.Α. 2-2021

ΑΜΦΙΣΣΑ 2-2021

ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ 2-2021