ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣΤ.Κ.ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 28-09-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 20-06-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 20-06-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 29-4-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓ ΠΑΝΤΩΝ 29-4-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ Τ.Κ. ΑΓ ΠΑΝΤΩΝ 29-4-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 29-4-2020

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΣ 24-3-2020

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 24-3-2020

ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 24-3-2020

ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 24-3-2020

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 24-3-2020

Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 04-02-2020

Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΝΕΡΟ ΤΑΒΕΡΝΑ PORTO 04-02-2020