ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ¨ΒΡ¨ Τ.Κ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 14-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Τ.Κ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 14-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Τ.Κ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΕΛΕΓΚ. 14-9-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΗ ΒΡΥΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ¨ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ¨ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ 19-8-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Τ.Κ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 10-8-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 10-8-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-ΓΑΛΑΞΙΔΙ 23-6-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ¨ΒΡ¨ΓΑΛΑΞΙΔΙ 23-6-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 21-4-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΙΕΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 21-4-21  

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ BP ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 24-3-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 24-3-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 4-3-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 4-3-21

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 1-2021

ΓΑΛΑΞΙΔΙ_1 1-2021

ΓΑΛΑΞΙΔΙ_2 1-2021