ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 10-9-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΤΑΒΕΡΝΑΣ Τ.Κ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 10-9-2020

Τ.Κ. ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΦΕ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 28-01-2020

Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΚΑΦΕ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 28-01-2020