ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ- ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ -ΟΙΝΟΧΩΡΙ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ -ΣΚΛΗΘΡΟ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ-ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ -ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ -ΓΡΑΒΙΑΣ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ¨GALCHAK OKSANA¨ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 7-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ¨ΚΑΣΤΡΟ¨ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ- 7-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 4-3-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 4-3-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 21-4-21