ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 29-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΓΡΑΒΙΑΣ 15-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΚΑΛΟΣΚΠΗΣ 15-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 15-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΞ. ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ 15-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Τ.Κ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 15-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 15-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΓΡΑΒΙΑΣ-ΕΛΕΓΚ- 21-9-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ- ΕΛΕΓ-21-9-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΒΑΡΙΑΝΗ 10-8-2021 

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ¨ΚΑΣΤΡΟ¨ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 6-8-2021 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ¨ΚΑΣΤΡΟ¨ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 6-8-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ¨ΡΩΞΑΝΗ¨ – ΛΥΚΟΡΑΧΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 6-8-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗ- ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 28-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ- ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ -ΟΙΝΟΧΩΡΙ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ -ΣΚΛΗΘΡΟ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ-ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ -ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ -ΓΡΑΒΙΑΣ 12-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ¨GALCHAK OKSANA¨ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 7-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ¨ΚΑΣΤΡΟ¨ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ- 7-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 4-3-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 4-3-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 21-4-21