ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΙΣΣΟ 1-2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΣΟ 1-2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ 1-2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ 1-2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ – Τ.Κ. ΧΡΙΣΣΟΥ – 30.04.2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ – Τ.Κ. ΧΡΙΣΣΟΥ – 30.04.2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP – Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΕΔΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΛΦΟΙ) – 30.04.2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΕΛΟΠΩΛΕΙΟ – Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ – 30.04.2024