ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP – ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ_27_03_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP – ΔΗΜΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ_22_2_23

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP – ΔΕΣΦΙΝΑ_25_4_23

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP_ΔΕΣΦΙΝΑ_25_4_23

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ – ΠΟΤΑΜΟΙ_28_06_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP – ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ_28_06_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΡ – Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ-29.09.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 28.12.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 28.12.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 28.12.2023