ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 18-11-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 20-06-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 20-06-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 29-4-2020

ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ