ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ 14-12-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΙΤΕΑΣ 18-11-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ 28-09-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ 28-09-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ 27-8-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ 20-06-20

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ 29-4-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ 29-4-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ 29-4-2020

ΚΙΡΡΑ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ 24-3-2020

ΤΡΙΤΑΙΑ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 24-3-2020

Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ ΒΡΥΣΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 04-02-2020