ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ¨ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ¨ Τ.Κ ΚΙΡΡΑΣ 28-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΙΤΕΑΣ 11-11-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΩΣ Τ.Κ ΙΤΕΑΣ 11-11-2021

NEΡΟ ΑΠΟ Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΩΣ-ΕΛΕΓΚ- Τ.Κ ΙΤΕΑΣ 14-9-2021

NEΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ ΚΙΡΡΑΣ-ΕΛΕΓΚ- Τ.Κ ΙΤΕΑΣ 14-9-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ¨ΚΑΙΜΑΡΗ¨-ΕΛΕΓΚ- Τ,Κ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 14-9-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Τ.Κ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ 10-8-2021

ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ- ΙΤΕΑ 24-6-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ¨ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ¨- ΙΤΕΑΣ 24-6-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ- ΚΙΡΡΑΣ 24-6-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΤΕΑΣ 24-3-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ Ι.ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ 24-3-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ ΚΙΡΡΑΣ 24-3-21

ΤΡΙΤΑΙΑ 2-2021

ΚΙΡΡΑ 1-2021

ΙΤΕΑ_2 1-2021

ΙΤΕΑ_1 1-2021