ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ- ΙΤΕΑ 24-6-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ¨ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ¨- ΙΤΕΑΣ 24-6-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ- ΚΙΡΡΑΣ 24-6-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΤΕΑΣ 24-3-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ Ι.ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ 24-3-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ ΚΙΡΡΑΣ 24-3-21

ΤΡΙΤΑΙΑ 2-2021

ΚΙΡΡΑ 1-2021

ΙΤΕΑ_2 1-2021

ΙΤΕΑ_1 1-2021