ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΚΙΡΡΑ 1-2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ 30-5-2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ 30-5-2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ 30-5-2024