ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ 21-07-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ 21-07-2020

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 30-4-20

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ- ΒΡΥΣΗ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 26-2-20

ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 26-2-20