ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ-ΕΛΕΓΚ- 21-9-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΜΥΛΟΣ Τ.Κ ΣΤΡΩΜΗΣ 15-5-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ- Τ.Κ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 18-5-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ- ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ 31-5-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 18-5-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΠΥΡΑΣ

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ-ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ 31-5-21

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ-ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ 31-5-21

 

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ 15-4-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 15-4-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΑΣ 15-4-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 15-4-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ 15-4-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ 16-4-2021