ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ – 29.02.2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ – 29.02.2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ) – 29.02.2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ – 29.02.2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΜΥΛΟ – Τ.Κ. ΣΤΡΟΜΗΣ – 29.02.2024

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ – Τ.Κ. ΠΥΡΑΣ – 29.02.2024