ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΛΙΛΑΙΑΣ 15-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΞ. ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 15-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 15-12-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 14-10-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΓ- 21-9-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 5-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΛΙΛΑΙΑ 5-7-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ¨BP¨ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 22-6-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 22- 6-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 18-5-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΞ. ΒΡΥΣΗ Τ.Κ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 2-3-2021