Ενημερωτικό σημείωμα για την εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών