Ενημερωτικό σημείωμα για την ρύθμιση οφειλών της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών