ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε  ότι από την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019   οι λογαριασμοί Ύδρευσης Αποχέτευσης που έχουν εκδοθεί από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Δελφών μπορούν να εξοφλούνται και στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζεται η επιχείρηση επί της οδού Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & 4ης ΑΝΩΝΥΜΟΥ στην Άμφισσα.

Το ταμείο της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών (Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα) δεν θα εισπράττει πλέον  λογαριασμούς Ύδρευσης Αποχέτευσης που έχουν εκδοθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.  Δήμου Δελφών.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, επισυνάπτουμε επικαιροποιημένο πίνακα με τις συνεργαζόμενες τράπεζες