Μπορείτε να εξοφλείτε τον λογαριασμό σας με όποιον τρόπο από τους παρακάτω σας εξυπηρετεί καλύτερα:

1. Πληρωμή (Χωρίς Έξοδα Συναλλαγής) στα Ταμεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δελφών και στην ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8:00 έως τις 13:30.

2. Πληρωμή στις Τράπεζες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Πληρώστε με βάση τον μοναδικό κωδικό  ηλεκτρονικής πληρωμής. Κατά την πληρωμή του λογαριασμού με οποιονδήποτε τρόπο (Κατάστημα τραπεζών, E-banking, Phone Banking) τα έξοδα συναλλαγής επιβαρύνουν τον πελάτη ανάλογα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Σε περίπτωση αμφισβήτησης του λογαριασμού ή της καταμέτρησης απευθυνθείτε άμεσα στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται το ακίνητο.
  • Για την αποφυγή τυχόν διαρροών από τις εσωτερικές εγκαταστάσεις για τις οποίες η Υπηρεσία Ύδρευσης δεν ευθύνεται, ο καταναλωτής οφείλει να παρακολουθεί την κατανάλωση από τον υδρομετρητή σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη και βαλβίδα ανεπίστροφης. Συμβουλευτείτε σχετικά τον υδραυλικό σας.
  • Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το φρεάτιο ελεύθερο και καθαρό για την ανεμπόδιστη λήψη των ενδείξεων του υδρομετρητή.
  • Ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώνει την ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών για οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του υδρευόμενου ακίνητου.