Μελέτη κοστολόγησης ύδρευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών

Ειδική μελέτη κοστολόγησης ύδρευσης της ΔΕΥΑ Δελφών με βάση τη νέα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος.

Αρχείο:

Meleti Kostologisis - Timologisis DEYA Delfon