Οικονομικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών για το έτος 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019