Οικονομικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών για το έτος 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018